Sách tay yến sào từ Indonesia về Việt Nam

Tiêu đề:Sách tay yến sào từ Indonesia về Việt Nam
Hỏi:xin chào, Em có nhu cầu sách tay yến sào từ indonesia về việt nam, nhưng em không biết thủ tục hành chính hay mức thuế phải chịu và tổng trọng lượng yến sào mà em có thể mang theo về việt nam. và nếu em mang yến sào về như vậy em có cần phải đăng ký doanh nghiệp hay không? cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Chính phủ quy định về định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh (không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện) có tổng trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu vượt định mức miễn thuế, xét miễn thuế quy định với điều kiện:
– Hàng hóa phải đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu. Mặt hàng yến sào nhập khẩu vừa thuộc diện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm vừa kiểm dịch động vật theo quy định hiện hành.
– Phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức quy định. Mức thuế phải nộp thực hiện theo danh mục biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. 
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông Phan Cường biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *