Quyền xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Quyền xuất nhập khẩu
Hỏi:Công ty em là doanh nghiệp chế xuất, thuộc khu chế xuất Tân Thuận. Hiện tại cty em có 1 chiếc xe 5 chỗ đang trong tình trạng tạm thời dư dùng. Bên cty em muốn cho 1 doanh nghiệp nội địa thuê, theo tư vấn của cán bộ thuế thì bên em phải đăng ký quyền xuất nhập khẩu thì mới cho thuê xe được. Vậy cho em hỏi thủ tục đăng ký như thế nào ạ?
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 79 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 38/2015/TT-BTC về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất:
“DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam”
Thủ tục thanh lý được quy định như sau:
2. Thủ tục thanh lý:
a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;
b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:
b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.
Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;
b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.
c) Trường hợp tiêu hủy thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 64 Thông tư này.”
Như vậy chưa có quy định về việc cho doanh nghiệp nội địa thuê xe đang dư dùng như vướng mắc của Công ty nêu.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *