Quy trình và thủ tục nhập khẩu hạt điều thô

Tiêu đề:Quy trình và thủ tục nhập khẩu hạt điều thô.
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn HQ.XIn hỏi điều kiện và thủ tục để được nhập khẩu hạt điều thô mã HS 0801.31.00.00 là gì?Chúng tôi là công ty thương mại thì có được nhập khẩu về bán lại cho các cty sx không?Quy trình thủ tục HQ như thế nào? Rất mong sớm được tư vấn.Trân Trọng!
Trả lời:Trả lời vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1. Chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hóa:
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 thì mặt hàng hạt điều thô nhập khẩu (hạt điều chưa bóc vỏ có mã HS 08013100 và hạt điều chưa bóc vỏ có mã HS 08013200) thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Căn cứ Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt hàng hạt điều thô nhập khẩu là đối tượng kiểm dịch thực vật.
2. Thủ tục hải quan: Hồ sơ hải quan, thủ tục khai hải quan và đăng ký tờ khai hải quan Công ty thực hiện theo điều 16, 18 và 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và phải thực hiện kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Về vướng mắc doanh nghiệp là công ty thương mại thì có được nhập khẩu về bán lại cho các công ty sản xuất không, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Do câu hỏi của Công ty không nêu rõ quan hệ mua bán giữa công ty với các doanh nghiệp đối tác và doanh nghiệp đối tác của công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nào nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không đủ cơ sở để trả lời.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty tham khảo và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *