Quy định về xuất khẩu trang sức, ngọc trai và thủ tục liên quan

Tiêu đề:Cho tôi hỏi về các quy định về xuất khẩu trang sức, ngọc trai cũng như các thủ tục liên quan đến việc thực hiện.
Hỏi:Cho tôi hỏi về các quy định về nhập khẩu đồ trang sức bằng ngọc trai tự nhiên thành phẩm có chứa kim loại quý hoặc dát phủ kim loại quý, làm thế nào để xác định chúng( kim loại quý) được coi như là thành phần phụ. cũng như các thủ tục liên quan đến việc thực hiện. tôi xin cảm ơn!
Trả lời:Ngày 25/02/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của DN thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu đồ trang sức bằng ngọc trai có chứa kim loại quý hoặc dát phủ kim loại quý. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 13 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ quy định: “Điều 13: Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ: Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN ngày 15/6/2017 hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và Thông tư 03/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
– Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu vàng trang sức thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *