Quy định về nhập khẩu thực phẩm đối với doanh nghiệp FDI

Tiêu đề:Quy định về nhập khẩu thực phẩm đối với doanh nghiệp FDI
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan, Tôi đến từ Công ty TNHH BAKEHOUSE VIỆT NAM, là doanh nghiệp FDI 100% vốn từ Thái Lan, ngành nghề kinh doanh theo giấy đăng ký kinh doanh của công ty là: nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, cung cấp dịch vụ ăn uống không thường xuyên với khách hàng và các dịch vụ ăn uống khác. Ngành nghề kinh doanh cụ thể của công ty chúng tôi là chuỗi nhà hàng (mua nhượng quyền của Pháp), chủ yếu bán các loại bánh ngọt Pháp. Hiện tại công ty chúng tôi muốn nhập một số thực phẩm (bánh ngọt, nguyên liệu làm bánh,…) từ công ty mẹ bên Pháp. Mong Cục Hải Quan tư vấn giúp tôi về quy trình và những quy định nhập khẩu thực phẩm đối với doanh nghiệp FDI. Tôi chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
         Căn cứ Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
– Căn cứ 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng  4  năm 2013 của Bộ Công thương theo đó:
Tại Điều 2 quy định Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tại Điều 4 quy định quyền nhập khẩu: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu theo cam kết quốc tế;
b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
c) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;
d) Mặt hàng nhập khẩu phải phù hợp với nội dung quyền nhập khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện. 
          2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.
3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc nhập khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật.
          4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu nhưng chưa được cấp phép quyền phân phối chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
– Mặt hàng bánh nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại  Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *