QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA

QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Tính cả năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 61,2 tỷ USD) so với năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 371,3 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 35,14 tỷ USD so với năm trước; trị giá nhập khẩu là 358,9 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 26,06 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư trong năm 2022 là 12.4 tỷ USD .

I. Các văn bản quy định về việc dán nhãn hàng hóa nhập khẩu , bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ :

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số  43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa .

  Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ .

II. Các văn bản quy định xử phạt hành chính :

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2013/NĐ-CP .

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA
QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA

III. Quy định về nhãn hàng hóa :

Các khái niệm cần chú ý :

  • Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa .
  • Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa .
  • Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu .
  • Bao bì thương phẩm của hàng hóa là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa; bao bì thương phẩm của hàng hóa gồm hai loại: Bao bì trực tiếp và bao bì ngoài .
  • Lưu thông hàng hóa là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ .

LƯU Ý :  Nhãn hàng hóa phải được dán , thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. Nhãn được dán trên bao bì vận chuyển không được xem là nhãn gốc của hàng hóa .

QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA
CHI TIẾT NHÃN HÀNG HÓA

IV. Các thông tin BẮT BUỘC thể hiện trên nhãn hàng hóa :

Theo điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP , các thông bắt buộc phải có trên nhãn hàng hóa

  • Tên hàng hóa :

 Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa.

Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định này.

  •  Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

 Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.

Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của hàng hóa đó và ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

Hàng hóa của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó.

Hàng hóa được một tổ chức, cá nhân nhượng quyền về nhãn hàng hóa thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này còn phải ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhượng quyền.

Do đó , doanh nghiệp nên ghi chú rõ thông tin : nhà sản xuất , chủ sở hữu , nhà nhập khẩu , nhà phân phối trên nhãn .

Chú ý : Trước thông tin công ty nhập khẩu nên có dòng chữ “ Nhà nhập khẩu “ để tránh gây hiểu nhầm là công ty sản xuất .

  • Xuất sứ hàng hóa :

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.

Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

QUY ĐỊNH DÁN NHÃN HÀNG HÓA
THÔNG TIN NHÃN HÀNG HÓA

*** Quy định về nhãn phụ :

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

*** Các trường hợp cần tránh và chú ý về tem nhãn

  Nhãn hàng hóa cần đủ thông tin bắt buộc

  Nhãn hàng hóa nên được viết bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ, có thể viết song ngữ có dịch tiếng Việt

  Nhãn hàng hóa cần được dán tại nơi dễ nhìn trên hàng hóa, trên bao bì thương phẩm. Đáp ứng đúng quy định cỡ chữ, màu sắc, hình ảnh .

  Doanh nghiệp nên chuẩn bị nhãn phụ đầy đủ thông tin để bổ sung trong trường hợp nhãn gốc chưa đủ

  Nhãn hàng hóa tránh gây hiểu nhầm cho cơ quan kiểm tra và người tiêu dùng.VD: tránh viết “China Technology”, “Korea technology”, “Produced with China technology…”

 V. MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP XỬ PHẠT VỀ VI PHẠM NHÃN HÀNG HÓA :

a. Trường hợp không có nhãn

Thực hiện xử phạt theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP), đồng thời chuyển thông tin cho Tổng cục quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát việc dán nhãn phụ trước khi lưu thông.

Mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy thuộc vào giá trị tang vật vi phạm

Note: Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

– Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5, 7, 8 và Khoản 9 Điều này; trừ hàng hóa xuất khẩu.

– Trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Nghị định 45/2016/NĐ-CP, nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu thì được phép nhập khẩu.

Nếu vi phạm, Doanh nghiệp Nhập khẩu có thể bị hạ mức xếp hạng

b. Trường hợp có nhãn và không đầy đủ thông tin

Xử lý phạt tiền từ 500.000 VND – 30.000.000 VND tùy theo giá trị hàng hóa (Điều 31,37,42 NĐ 119/2017/NĐ-CP)
Cơ quan hải quan có thể xem xét bác bỏ ưu đãi C/O, Ấn định giá, tước bỏ quyền tham vấn giá. Do đó sẽ ảnh hưởng đến các lô hàng tiếp theo và hạ mức xếp hạng Doanh nghiệp nhập khẩu.

VI. DỊCH VỤ CƯỚC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ , THỦ TỤC HẢI QUAN , CÁC DỊCH VỤ KHÁC :

Công ty chúng tôi- A.N.T Shipping. tự hào là công ty dịch vụ đã làm quen với việc hỗ trợ doanh nghiệp làm công bố, tụ công bố. giấy phép kiểm dịch động vật, giấy phép kiểm dịch thực vật, kiểm tra chất lượng …

Dịch vụ khai báo/kê khai hải quan hàng gia công nhập khẩu, nguyên phụ liệu

Dịch vụ thủ tục khai báo/kê khai hải quan hàng gia công xuất khẩu

Với chi phí tốt nhất, dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng, nên bạn là doanh nghiệp lần đầu tiên thực hiện, doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì hay gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. xin cảm ơn !! Mọi thắc mắc, bạn hãy liên hệ mình để được tư vấn nhé .

Liên hệ ngay để gặp Mr.Trung : 0934 933 707 tel/zalo .

Email : Sales@antshipping.com.vn

WEB : A.N.T SHIPPING

Xem thêm :

Cước vận chuyển quốc tế từ Indonesia – Hồ Chí Minh

Vận chuyển hàng hóa sang Đài Loan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *