Qui trình giải thể cho doanh nghiệp chế xuất

Tiêu đề:Qui trình giải thể cho doanh nghiệp chế xuất
Hỏi:Kinh gửi Hải quan KHu chế xuất Linh Trung, Do tình hình doanh nghiệp chung tôi hoạt động không có hiệu quả, chủ đầu tư muốn bán nhà xưởng và giải thể doanh nghiệp. Vậy chúng tôi phải làm thủ tục gì với HẢi quan khu chế xuất Linh Trung. Chúng tôi sẽ bán hết máy móc thiết bị hiện có trong nhà xưởng, đa số nhập khẩu năm 2003, và sẽ bán nguyên liệu còn tồn kho vậy chúng tôi có phải nộp những loại thuế gì khi thanh lý máy móc và nguyên liệu tồn cụ thể là gỗ nhập khẩu. Rất mong Hải quan KCX dành chút thời gian để trả lời cho đơn vị chúng tôi chuẩn bị các hồ sơ để giải thể doanh nghiệp. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị DN đến liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan KCX Linh Trung để được hướng dẫn hồ sơ cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *