Le Hoang Ngoc Thuy asked 5 months ago

Công ty chúng tôi (A) ký hợp đồng mua hàng với công ty B ở Trung Quốc, và chỉ định công ty Cara Lighting (ở Việt Nam) giao hàng cho chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ cho lô hàng này.
Công ty A chúng tôi yêu cầu Cara Lighting mở tờ khai xuất khẩu thì Công Ty Cara Lighting vẫn không thực hiện. Hiện tại Công Ty (A) chúng tôi đang vướng mắc thủ tục lô hàng này, ảnh hưởng tới việc nghiệm thu toàn dự án.
Quý cơ quan Hải Quan xin tư vấn nếu Công Ty Cara Lighting không chịu mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì có vi phạm về thủ tục Hải Quan XNK Tại Chỗ không ah? Và làm cách nào để bên nhập khẩu làm thủ tục hải quan hợp lệ trong trường hợp Công Ty cara Lighting  không chịu mở tờ khai xuất khẩu.
Xin cảm ơn Quý Cơ Quan HQ!
Mong nhận được sự phản hồi của Quý Cơ Quan!
Ngoc Thuy