Hoàng Thi Hương asked 5 months ago

Kính gửi cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh,
Khách hàng của công ty HSNL có nhu cầu đặt hàng công ty chúng tôi đơn hàng là quần áo chống ô nhiễm (anti-contamination clothing) xuất khẩu đi thị trường Châu Mỹ và Châu Âu. Theo tôi tìm hiểu do tình hình hiện tại có một số đồ bảo hộ y tế không được xuất khẩu ngoài mục đích viện trợ y tế. Vậy đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn được phép xuất khẩu cho hàng quần áo chống ô nhiễm và công ty có cần phải xin giấy phép gì không. Tôi xin cảm ơn