DWQA QuestionsCategory: Thủ tục nhập khẩuThủ tục nhập khẩu vật mẫu trong ngành y tế để kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất
Nguyễn Văn Nam asked 3 months ago

Công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới “Máy móc thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm của công cụ vật tư trong ngành y tế” để sản xuất xuất khẩu ra nước ngoài theo loại hình SXXK.
Trong giai đoạn đầu tiên, để có vật mẫu cho việc kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị này, công ty chuẩn bị nhập khẩu vật mẫu là bút tiêm thuốc Insulin, không có chứa kim tiêm, không chứa hóa chất bên trong, hiệu Sanofi, mã AllStarConnect SAN01-DL3.2.
Vật mẫu này cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển sản phẩm của nhà cung cấp, chưa được xem là một sản phẩm hoàn chỉnh để đủ điều kiện đưa ra mua bán trên thị trường nên nhà cung cấp chỉ đóng gói với mục đích để bảo vệ chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển đến tay người nhận vật mẫu, không đề cao yếu tố thẩm mỹ trong qui trình đóng gói.
Mong Hải quan TP. HCM tư vấn:
1) Vật mẫu này có được xem là hàng mới 100% để làm thủ tục hải quan nhập khẩu không?
2) Nếu được nhập khẩu thì vui lòng hướng dẫn thủ tục khai báo hải quan để nhập khẩu mặt hàng trên về làm vật mẫu.
Trân trọng cảm ơn.