asked 5 months ago

Chào quý chi cục, công ty chúng tôi vào tháng 1 có xuất khẩu 1 lô hàng xuất khẩu đi Mỹ, nhưng vì không liên hệ được với người nhận bên Mỹ nên lô hàng của chúng tôi bị xuất trả về Việt Nam. Chúng tôi nhờ chi cục hướng dẫn thủ tục để có thể lấy lô hàng về. Loại hình tờ khai hải quan, mã giảm thuế NK, mã giảm thuế VAT, và các mã quản lý nội bộ khác tại chi cục nếu có. Chúng tôi rất mong nhận được hướng dẫn từ quý chi cục, xin chân thành cảm ơn.