Kính gửi Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh,
Công ty chúng tôi có 1 vấn đề kính mong Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh tư vấn:
Công ty EPE nhập khẩu máy móc thiết bị miễn thuế vào năm 2007 và năm 2013. Nay công ty muốn bán thanh lý các máy móc này thì làm thủ tục như thế nào? Có cần phải thay đổi mục đích sử dụng trước khi thanh lý hay không?
Theo điều 13 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài Chính thì đối với trường hợp thanh lý hàng nhập khẩu miễn thuế quá thời hạn 5 năm từ ngày nhập khẩu thì khi thanh lý không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp số tờ khai khi thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng.
Tôi xin chân thành cảm ơn,