Minh asked 5 months ago

Chào quý cơ quan, Công ty Nidec chúng tôi là DNCX chuyên sản xuất Motor/ Quạt theo giấy phép đầu tư, tại Khu công nghệ cao, TP HCM. Có nhập Nguyên liệu để sản xuất theo loại hình DNCX là E11 và E15. Hải quan yêu cầu chúng tôi phải thể hiện rõ trong \”tên hàng\” thêm dòng chữ \”Linh kiện sản xuất motor/ quạt\”. Như vậy có dư thừa thông tin không cần thiết hay không? Vì chúng tôi nhập theo giấy phép đầu tư; và đã là loại hình E11/E15; Nhập Nguyên liệu của DNCX, VÀ đưa vào báo cáo quyết toán, thì đâu cần dòng chữ trên.   Mong được quý cơ quan tư vấn hỗ trợ, Xin chân thành cảm ơn.