Le Mai Thanh asked 4 months ago

Kính chào Cục Hải Quan TP.HCM,
Công ty có câu hỏi liên quan đến làm tròn giá trị hóa đơn nhập  khẩu. Công ty sẽ được làm tròn bao nhiêu số thập phân khi khai báo hải quan.
Ví dụ:
Tổng giá trị hóa đơn là USD 34,625.01 trong khi tính chi tiết bằng cách lấy số lượng nhân đơn giá mua thì giá trị là USD 34,625.00.
Trong trường hợp này cơ quan hải quan có chấp nhận tờ khai hải quan của công ty với giá trị USD 34,625.01 không? và công ty sẽ được hưởng ưu đãi thuế không nếu có CO hợp lệ.

Kính mong nhận được phải hồi của quý cơ quan.
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.