DWQA QuestionsCategory: Danh mục khácPhế phẩm nằm trong định mức hàng gia công
LƯƠNG QUANG DIỆU asked 5 months ago

Kính gửi bộ phận hỗ trợ Doanh Nghiệp Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh
Công ty chúng tôi thực hiện hợp đồng cho đối tác nước ngoài. Mặt hàng gia công là Cá nguyên con đông lạnh.
Nguyên liệu chúng tôi là Cá Nguyên con còn đầu, đuôi đông lạnh.
Sản phẩm sau khi gia công: Cá phi lê bỏ xương, bỏ da, bỏ đầu đông lạnh.
Phần đầu, xương, da bỏ ra thì có khi lấy được có khi không vì nhiều khi công nhân làm bị lẫn lộn với rác khác nên không lấy được hết.
Ví dụ: Nhập 1kg cá nguyên con, sau khi phi lê bỏ da, xương, đầu thì còn thịt cá là 0.6kg, còn hao hụt 0.4kg là phế phẩm gồm  đầu, xương, da, nước.
Tất cả các phế phẩm này nằm trong định mức hao hụt cho phép.
Xin hỏi, Phế phẩm này chúng tôi được bán không? Nếu bán ra ngoài thì Xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay phải mở tờ khai nhập khẩu phế phẩm này?
Xin chân thành cảm ơn.