DWQA QuestionsCategory: Thủ tục nhập khẩuNhập hàng từ kho ngoại quan – pháp nhân Việt nam có được phép đứng tên là đơn vị xuất khẩu trên tờ khai nhập khẩu từ kho ngoại quan
Lê Minh Toàn asked 2 months ago

Công ty A tại VN, là đại lý của nhà cung cấp nước ngoài. CTy A chủ động nhập hàng số lượng lớn nguyên liệu ngành giày từ nhà cung cấp nước ngoài về kho ngoại quan. Sau đó bán một phần nguyên liệu này lại cho Công ty chúng tôi, sử dụng cho sản xuất xuất khẩu. Công ty A bán hàng cho công ty chúng tôi bằng việc mở tờ khai nhập khẩu để lấy hàng từ kho ngoại quan giao cho chúng tôi. Tờ khai nhập khẩu được mở, trong đó Công ty A là người xuất khẩu, công ty chúng tôi là người nhập khẩu, đồng tiền sử dụng trên tờ khai là USD. Xin hỏi: Trên tờ khai nhập khẩu từ kho ngoại quan, Công ty A đứng tên là người xuất khẩu là đúng hay sai. Đồng tiền sử dụng trên tờ khai là USD có đúng qui định ?