DWQA QuestionsCategory: Thủ tục xuất khẩuHướng dẩn ngày lập hóa đơn xuất khẩu
Hua van Thanh asked 3 years ago

KG: Cục hải quan TP.HCM.
Hôm nay, tôi đến HQ KV Cát lái để thông quan tờ khai hải quan xuất khẩu, tôi gặp 1 vướng mắc nhỏ ,
– Hàng chúng tôi là hàng xuất khẩu, ĐK xuất khẩu CFR.
– Ngày tôi phát hành hóa đơn XK tôi ghi là ngày ký vận đơn.
– NV hải quan không đồng ý và thông báo rằng ngày lập hóa đơn xuất khẩu phải trước hoặc bằng ngày lập tờ khai.
– Tôi nhận thấy việc nầy không hợp lý và hóa đơn của tôi sẽ bất hợp lệ khi cơ quan thuế kiểm tra, do thời điểm chuyển giao quyền sở hữu là từ lúc hàng được thông quan đến khi được chủ tàu nhận., tôi khai ngày trước khi chuyển sai là sai thời điểm.
Vậy tôi xin cơ quan Hải Quan xem  và cho tôi hướng dẩn để chúng tôi thực hiện đúng qui dđịng và nhất quán giữa Hải Quanva2 cơ quan Thuế.
Trân trọng.
Hứ văn Thành-