DWQA QuestionsCategory: Thủ tục nhập khẩuHS Code trên giấy phép đầu tư
Võ Thị Phương Hạnh asked 5 months ago

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại Công ty chúng tôi đang cần xuất khẩu và nhập khẩu các loại mặt hàng không có mã HS trên giấy chứng nhận đầu tư. Theo nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 thì công ty chúng tôi được xuất-nhập khẩu tất cả loại hàng hóa, trừ các loại hàng hóa mà pháp luật cấm. Công ty chúng tôi có cần bổ sung giấy đăng ký đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh có mã HS mới cho quý cơ quan hay không?