DWQA QuestionsCategory: Danh mục khácHoàn thuế nhập khẩu hàng nhập kinh doanh bán vào Khu Chế Xuất.
Trương Nữ Qúy Phúc asked 1 year ago

            Kính gửi: Chi Cục Hải Quan TPHCM.
                 V/v: Hoàn thuế nhập khẩu hàng nhập kinh doanh bán vào Khu Chế Xuất.
Công ty chúng tôi là doanh Nghiệp FDI tại TPHCM thường xuyên nhập khẩu hàng hóa dưới hình thức nhập đầu tư kinh doanh- A41 tại Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Đầu Tư, sau đó tiến hành thủ tục Xuất Khẩu tại chỗ- B11để bán hàng hóa vào doanh nghiệp Khu Chế Xuất.
       Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam mà sau đó phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Bằng Công văn này, kính nhờ Quý Hải Quan tư vấn cho công ty chúng tôi về việc Công ty chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu không và làm thế nào để được hoàn thuế:

  1. Khi làm thủ tục hải quan cho tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì nên nhập theo loại hình nào và làm thủ tục tại chi cục hải quan nào?
  2. Khi làm thủ tục hoàn thuế thì chúng tôi nên làm tại chi cục hải quan nào?

         Rất mong nhận được phản hồi sớm của Quý Hải Quan.
         Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./