NGÔ NGA asked 3 months ago

Qúy chi cục vui lòng giảm đáp.
Công ty chúng tôi công ty xin cấp mã địa điểm lưu kho mở thuộc khu công nghệ cao cần những hồ sơ gì, và về diện tích kho và trang thiết bị thì công ty chúng tôi có tham khảm tại công văn hoặc phụ lục nào không ạ? 
Cảm ơn quý chi Cục