nguyễn hoàng long asked 4 months ago

Dear Anh/Chị
– Em có xem hiệp định thương mai giữa Việt Nam – Mỹ
– Trong đó phần phụ lục ở mục E nói về thuế nhập khẩu cụ thể 2 mã hs code
20097000 thuế suất 40%
22021090 thuế suất 40%
– Nhưng sau khi em dò theo biểu thuế xuất 2020 thì
mã hs code 20097000 không còn nữa => mong anh/chị giải đáp giúp
mã hs code 22021090 thuế xuất hiện tại còn 35% => không biết mình có ký thêm phụ lục hay hiệp định nào giảm thuế trong thời gian qua hay có lộ trình giảm thuế cụ thể nào không