DWQA QuestionsCategory: Thủ tục nhập khẩuC/O mẫu D cấp sau ngày 3 ngày, tính từ ngày xuất khẩu
Tạ Văn Đổng asked 2 months ago

Chúng tôi được nhà cung cấp gửi về C/o Form D từ Singapore . C/O được ký ngày 09/11/2020. Ngày xuất khẩu trên C/O và Bill  thể hiện ngày 06/11/2020.
Theo khoản 1 và 2 Điều 10, Phụ Lục I Thông tư 19/2020/TT-BCT Ngày 14/08/2020:
Điều 10. Cấp C/O

  1. Tùy thuộc vào việc xuất trình các chứng từ cần thiết, C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc cấp sau nhưng không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu được cấp C/O phải có xuất xứ theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 22/2016/TT-BCT.
  2. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này do sai sót hoặc bỏ quên hoặc có lý do chính đáng khác, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.

Theo hướng dẫn từ Hải Quan Singapore thì  C/O trên được phát hành đúng 3 ngày sau ngày xuất khẩu nên Hải Quan Singapore không có đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.
Nay chúng tôi làm công văn này mong được sự hướng dẫn của Quý Cơ Quan Hải Quan cho vấn đề trên:

  • C/O như trên có hợp lệ và được chấp nhận hay không?
  • C/O trên có phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” hay không?

            Kính mong Quý Cơ Quan Hải Quan xem xét cho yêu cầu của chúng tôi
            Xin chân thành cảm ơn!