Quặng, hợp kim vào kho ngoại quan sau đó xuất sang nước thứ 3

Tiêu đề:Quặng, hợp kim vào kho ngoại quan sau đó xuất sang nước thứ 3
Hỏi:Cty chúng tôi có khách hàng nước ngoài muốn đưa các mặt hàng quặng, hợp kim thuộc HS code 2613.1000- 7202.7000 7202.9200 từ canada vào kho ngoại quan để xuất sang nước thứ 3( ấn độ,indonesia). Quí Hải Quan cho doanh nghiệp chúng tôi được hỏi các mặt hàng trên khi nhập kho ngoại quan và xuất sang nước thứ 3 có cần xin giấy phép gì không. Nếu có thì chủ kho ngoại quan có thể thay mặt chủ hàng để xin giấp phép nhập khẩu cũng như xuất khẩu không ạ. Doanh nghiệp trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Hàng hoá gửi kho ngoại quan theo quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;
– Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nước ngoài vào kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;
– Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;
– Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì “Trường hợp chủ kho ngoại quan được chủ hàng ủy quyền thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan thì chủ kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý hải quan, khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải xuất trình thẻ nhân viên đại lý hải quan”.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *