Quá thời hạn 30 ngày

Tiêu đề:Quá thời hạn 30 ngày
Hỏi:Xin chào chi cục, Công ty chúng tôi có 1 vấn đề sau cần hỏi:
Lô hàng của chúng tôi về ngày 15/8/2016 và mở tờ khai vào ngày 18/8/2016, tiến hành nộp hồ sơ vào ngày 22/8/16. Do vì bị nghi vấn giá được HQ phản hồi vào ngày 25/8/16. Và công ty tiến hành giài trình bằng công văn 1/9/16.
Vây trong thời gian trao đổi với HQ đã quá hạn 15 ngày kể từ ngày mở tờ khai vậy công ty chúng tôi có cần mở lại tờ khai mới và hủy tờ khai cũ hay không.
Cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp Doanh nghiệp đã mở tờ khai hải quan, đã xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra, đã xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra (đối với trường hợp phải kiểm tra thực tế) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hàng đến và thời gian kiểm tra, tham vấn giá quá 15 ngày kể từ ngày hàng đến không thuộc các trường hợp hủy tờ khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên, liên hệ Chi cục hải quan nơi làm thủ tục để giải quyết theo quy định.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *