QUÁ CẢNH HÀNG XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Tiêu đề:QUÁ CẢNH HÀNG XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Hỏi:Kính gửi: bộ phận tư vấn. chúng tôi là Vinalink. chung tôi có khách hàng ở Campuchia mua hàng của nhà xuất khẩu tại Mỹ. mặt hàng ” đầu kéo container đã qua sử dụng”, loại đầu xe này sản xuất năm 1998 của Mỹ. vậy theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẩn liên quan đến thủ tục HQ hàng quá cảnh thì chúng tôi có dược làm thủ tục quá cảnh cho mặt hàng này qua lảnh thổ Việt Nam để giao hàng cho phía Campuchia hay không? Xin chân thanh cảm ơn.
Trả lời:        Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc quá cảnh mặt hàng Đầu kéo container đã qua sử dụng, sản xuất năm 1998. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ‎ kiến như sau:
         Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì:  “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”.
        Như vậy, xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng được sản xuất từ năm 1998 thuộc diện hàng hóa không được phép nhập khẩu. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 40, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì: “Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được Bộ Công Thương cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.”. Do vậy, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để được xem xét, quyết định.
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *