Phiếu tiếp nhận Hồ Sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Tiêu đề:Thời gian phải nộp phiếu tiếp nhận Hồ Sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập một số mặt hàng dụng cụ phẫu thuật bên y tế, sau khi mở tờ khai hải quan thì được thông báo thiếu Phiếu tiếp nhận Hồ Sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A. Và trong vòng 7 ngày làm việc Công ty chúng tôi đã cung cấp đầy đủ. Vậy cho chúng tôi thời gian chúng tôi cung cấp như vậy có đúng thời gian không. Chúng tôi được phép bổ sung trong vòng bao nhiêu ngày. Nếu sai thì chúng tôi bị phạt bao nhiêu tiền
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: Do không có hồ sơ cụ thể, đề nghị DN liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *