Phân loại trang thiết bị y tế

Tiêu đề:Phân loại trang thiết bị y tế
Hỏi:Kính gửi : Quý Cơ Quan, Theo Quy tắc 15.
Phân loại trang thiết bị y tế khử khuẩn, tiệt khuẩn của thông tư Số: 39/2016/TT-BYT thì Trang thiết bị y tế sử dụng để tiệt khuẩn trang thiết bị y tế thì phải tiến hành phân loại trang thiết bị. Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu một lô hàng nồi hấp trùng từ hãng sản xuất Nhật Bản có mã HS code là 84192000. Công ty chúng tôi nhập nồi hấp tiệt trùng dùng trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, không dùng trong lĩnh vực y tế. Và hãng sản xuất Nhật Bản cũng không có giấy CFS Certificate Of Free Sale cho mặt hàng nồi hấp tiệt trùng này. Vui lòng hướng dẫn giúp chúng tôi có phải làm thủ tục phân loại nồi hấp tiệt trùng này hay không ? và các thủ tục để xin phân loại trong trường hợp nồi hấp của chúng tôi cần phải phân loại trang thiết bị y tế ? Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Hiện nay nhập khẩu trang thiết bị y tế được thực hiện theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các nguyên tắc áp dụng phân loại trang thiết bị y tế áp dụng theo thông tư 39/2016/TT-BYT. Để biết thêm chi tiết , đề nghị DN cung cấp hồ sơ và liên hệ trực tiếp với Cục quản lý trang thiết bị y tế – Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *