Phân Loại trang thiết bị y tế

Tiêu đề:Phân Loại trang thiết bị y tế
Hỏi:Kính chào tổ tư vấn ! Công ty chúng tôi có làm thủ tục nhập khẩu 1 lô hàng thiết bị y tế của bệnh viện tỉnh Gia Lai,đã được cấp giấy phép Nhập khẩu , lô hàng được thanh toán bằng nguồn vốn ODA , thuộc diện VIỆN TRỢ CÓ HOÀN LẠI ,đã được Ủy ban tỉnh Phê duyệt (có quyết định). Trong trường hợp này Sở tài chính tỉnh Gia Lai không cấp tờ khai xác nhận viện trợ cho lô hàng (vì thuộc viện trợ có hoàn lại), vậy cho chúng tôi hỏi lô hàng có được miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng và miễn đăng ký lưu hành (điều 19 Nghị định 36/2016/NĐ-CP) ? Loại hình tờ khai và chính sách các loại thuế đối với lô hàng này? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:– Căn cứ mục d khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ Hải quan.
– Căn cứ Điểu 42 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định  các trường hợp trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu:
a) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm hoặc hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế;
b) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ mục đích viện trợ;
c) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân.
Như vậy đối với trường hợp nhập khẩu trang thiết bị y tế chưa có sổ đăng ký lưu hành thì khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp phải nộp giấy phép nhập khẩu (do Bộ Y tế cấp ) cho cơ quan Hải quan.
Trường hợp Sở Tài chính tỉnh Gia Lai không cấp tờ khai xác nhận viện trợ  cho lô hàng vì lý do hàng thuộc diện viện trợ có hoàn lại, thì doanh nghiệp phải nộp các khoản thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế VAT theo quy định.
Về loại hình tờ khai hải quan: Do doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin về bộ hồ sơ hải quan ( có hay không hợp đồng thương mại…) do đó   đề nghị doanh nghiệp căn cứ hướng dẫn về việc mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS của TCHQ tại công văn 2765/TCHQ-GSQl ngày 01/4/2015 để khai loại hình tờ khai cho phù hợp.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *