Ống HDPE

Tiêu đề:Ống HDPE
Hỏi:Kính gửi cục hải quan tphcm Chúng tôi là cty TNHH DAIKUN (100 vốn hàn quốc) có dự định nhập khẩu ống HDPE (High density polyethylene) từ Qatar về Việt Nam chúng tôi xin hỏi quý cục Hải Quan tphcm là mặc hàng ống HDPE của chúng tôi phải chịu thuế nhập khẩu là bao nhiêu %
Trả lời:Nội dung trả lời:
1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:
Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng     “ ống HDPE (High density polyethylene)”. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Căn cứ Chú giải 8 Chương 39 “ Plastic và các sản phẩm bằng plastic”:      “ Theo mục đích nhóm 39.17, thuật ngữ “ống, ống dẫn và ống dẫn mềm” dùng để chỉ các sản phẩm rỗng nòng ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm, loại thường dùng để vận chuyển, dẫn hoặc phân phối khí hoặc chất lỏng (ví dụ, ống vòi có gân tưới trong vườn, ống đục lỗ). Thuật ngữ này cũng bao gồm các vỏ xúc xích và các loại ống vỏ có thành mỏng khác. Tuy nhiên, trừ những loại nêu trong phần cuối này, những sản phẩm có mặt cắt trong không phải hình tròn, ô van, chữ nhật (chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc dạng hình đa giác đều sẽ không được xem là ống, ống dẫn và ống vòi, mà phải xem như ở dạng hình”.
Căn cứ nội dung nhóm 39.17 “ Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm) bằng plastic.”.
Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 39.17:
“Theo chú giải 8 thuộc chương này thì thuật ngữ “ống, , ống dẫn và ống vòi” có nghĩa là:
(i) Các sản phẩm rỗng kể cả các sản phẩm đã hoàn thiện và bán thành phẩm thuộc loại được sử dụng phổ biến cho việc chuyển chở, dẫn và phân phối các chất khí hoặc lỏng (ví dụ:các vòi có gân ở công viên, các ống được khoan lỗ) với điều kiện là chúng có mặt cắt bên trong là hình tròn, ô van, hình chữ nhật (với chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc với hình dạng của đa giác đều”.
“Sản phẩm ống, ống dẫn và ống vòi và các phụ tùng có thể cứng hoặc mềm và có thể được gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác”.
Căn cứ theo các quy định nêu trên, mặt hàng “ống HDPE ((High density polyethylene)” thuộc nhóm 39.17 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.2. Về thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng “ống HDPE (High density polyethylene)”:
Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào nhóm 39.17 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định này để áp mã HS và mức thuế suất tương ứng cho mặt hàng nhập khẩu.3. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *