Ô tô nhập kho ngoại quan chờ xuất sang Cambodia

Tiêu đề:Ô tô nhập kho ngoại quan chờ xuất sang Cambodia
Hỏi:Công ty chúng tôi đang chuẩn bị cho dự án nhập xe ô tô < 9 chỗ từ Đức về Kho ngoại quan ở Tp.HCM để chờ xuất bán sang Cambodia. Xin quý Cục cho biết Kho ngoại quan nào ở Tp.HCM được phép nhập ô tô ? Và thủ tục nhập xuất kho ngoại quan này như thế nào? Xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
– Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
– Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
– Căn cứ Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Thịt hun khói Kon Tum
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
     
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *