Nộp thuế

Tiêu đề:Nộp thuế
Hỏi:Doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày cần phải làm gì? Nhận giấy thông báo thuế ở đâu?Cần làm thủ tục gì để được thông quan những cont tiếp theo?
Trả lời:Doanh nghiệp tra cứu nợ thuế trên website của Tổng Cục Hải quan hoặc tại Chi cục HQ đang làm thủ tục. Khi biết nợ thuế phát sinh tại Chi cục nảo thì liên lạc Chi cục đó để lấy thông báo thuế. Sau khi nộp thuế tiền nợ thuế thì sẽ đăng ký được tờ khai mới
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *