Nộp thuế và lệ phí qua chuyển khoản

Tiêu đề:Nộp thuế và lệ phí qua chuyển khoản
Hỏi:Gửi HQ TP. HCM, Em là Hộ Kinh Doanh, tài khoản ngân hàng không có chức năng nộp thuế điện tử. Em có thể nộp thuế và lệ phí qua hình thức chuyển khoản được không? Thông tin tài khoản và tên người thụ hưởng như thế nào? Em xin cám ơn.
Trả lời:Doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển khoản qua các tổ chức tín dụng để nộp thuế và lệ phí cho tờ khai. Thông tin tài khoản và người thụ hưởng DN liên hệ trực tiếp với Chi cục nơi đăng ký tờ khai cho DN để lấy thông tin
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *