Nộp thuế thêm cho tờ khai đã thông quan

Tiêu đề:Nộp thuế thêm cho tờ khai đã thông quan
Hỏi:Bên em có một lô hàng đã thông quan hồi tháng 3-2014 nhưng vào tháng 8 bên em phát hiện ra là tờ khai này nộp thiếu tiền thuế nên giờ muốn bổ sung số tiền thuế đó cho đúng giờ cty em phải làm sao , có được khai bổ sung sau thông quan không? nếu được thì bên em liên hệ bộ phận nào (hàng về cảng cát lái). em xin cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Nội dung trình bày của Doanh nghiệp chưa rõ ràng, trao đổi DN như sau:
1. Nếu Doanh nghiệp kê khai chưa đúng tiền thuế phải nộp: việc kê khai bổ sung hồ sơ hải quan được qui định tại điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013  “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Doanh nghiệp liên hệ Chi cục nơi mở tờ khai để được hướng dẫn
2. Nếu Doanh nghiệp đã kê khai đúng số tiền thuế phải nộp nhưng chưa nộp đủ tiền thuế: Đề nghị doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn nợ vào Ngân sách Nhà nước. Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp thuế theo qui định 0,05%/ngày kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp vào NSNN. 
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *