Nộp thuế sai mã số thuế của doanh nghiệp

Tiêu đề:Nộp thuế sai mã số thuế của doanh nhiệp
Hỏi:Hôm nay em nôp thuế cho tờ khai mở ở chi cục hải quan KVII nhưng ghi sai mã số thuế của doanh nghiệp.vậy mong cơ quan cho em biêt giờ em phải làm những thủ tục gì để sữa đổi vấn đề này ạ. Em xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đối với trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thuế sai mã số thuế như trên đề nghị người nộp thuế liên hệ với Chi cục hải quan, Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại (nếu có) có liên quan để thực hiện điều chỉnh thông tin chứng từ nộp thuế theo Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *