Nộp thuế nhầm TK của cơ quan quản lý thu

Tiêu đề:Nộp thuế nhầm TK của cơ quan quản lý thu
Hỏi:– Vào ngày 21/12/2013 C.Ty chúng tôi có đăng ký TK:29917/NKD01 tại Tân Cảng, với số thuế NK: 3.365.760 đ, thuế VAT: 2.019.456 đ. Tổng cộng: 5.385.216 đ.
– Vào ngày 24/12/2013 C.ty chuyển số tiền trên vào TK:7111.0.2995342 (TK của Hải quan KV1 Cát Lái ).
– Vào ngày 18/02/2014 C.ty tiếp tục chuyển tiền vào TK: 7111.0.2995254 ( TK của Hải quan KV1 Tân Cảng )
Trong thời gian nộp tiền lần 2 chúng tôi đã làm thủ tục điều chỉnh số tiền đó về TK Hải quan KV1 Tân Cảng, như vậy tờ khai này chúng tội nộp tiền 2 lần.
Nay chúng tôi muốn làm thủ tục hoàn lại số tiền trên bằng cách nào và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đối với tờ khai nộp nhầm cơ quan quản lý thu, doanh nghiệp khi phát sinh yêu cầu hoàn thuế đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan đã nộp nhầm để thực hiện thủ tục hoàn thuế.
 Thủ tục hoàn thuế doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 tại Mục 6 các trường hợp hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *