Nộp thuế GTGT hàng nhập 2 lần, thủ tục để hoàn số thuế nộp thừa

Tiêu đề:Nộp thuế GTGT hàng nhập 2 lần, thủ tục để hoàn số thuế nộp thừa
Hỏi:Chào quý cơ quan-Chi cục hải quan quản lý hàng Đầu tư Hồ Chí Minh Vào ngày 25/03/2014 công ty chúng tôi có nhập hàng theo Tờ khai 26160/NKD05 và phát sinh thuế GTGT phải nộp là 8.578.909đ, sau đó công ty chúng tôi đã nộp đủ số thuế trên bằng chuyển khoản vào ngày 26/03/2014 thông qua ngân hàng Vietcombank Bình Dương Nhưng do nhầm lẫn nên đến ngày 04/04/2014 chúng tôi lại nộp số thuế trên một lần nữa cũng bằng chuyển khoản qua Vietcombank. Nay chúng tôi muốn treo số thuế nộp nhầm trên để cấn trừ vào Tờ khai phát sinh sau, vậy nhờ quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cần thiết. Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ theo khoản 4, điều 130 thông tư 128/2013/TT-BTC
Trường hợp người nộp thuế nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong năm ngân sách mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính, đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển Kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.
Trân trọng ./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *