Nộp ngân sách nhà nước

Tiêu đề:Nộp ngân sách nhà nước
Hỏi:Cho em hỏi khi nộp thuế hàng nhập khẩu thì có thể nộp ở các ngân hàng nào?
Trả lời:Cục hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp vui lòng vào Cổng thông tin điện tử Cục hải quan TP.HCM theo địa chỉ: http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/ để xem danh sách các ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *