Nộp lệ phí Hải Quan

Tiêu đề:Nộp lệ phí Hải Quan
Hỏi:Xin cho hỏi theo thông tin doanh nghiệp còn nợ Lệ Phí Hải Quan của một số tờ khai từ năm 2011, Vậy công ty muốn thanh toán số Lệ Phí trên để không còn treo nợ trên trang tra cứu thì giải quyết đóng tiền như thế nào?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị Doanh nghiệp tham khảo những câu hỏi trước với nội dung tương tự theo link sau:
http://haiquanhochiminh.vn/swirlingquestion/searchresult.aspx?pageid=1&mid=13
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *