NỘP LỆ PHÍ CHO TỜ KHAI NHẬP

Tiêu đề:NỘP LỆ PHÍ CHO TỜ KHAI NHẬP NÀY Ở ĐÂU?
Hỏi:Kính gửi quí cơ quan Hải Quan Vui lòng cho biết tờ khai nhập số 10076890660/H11 (08/03/2016) nhập tại chi cục hải quan CPN do bên dịch vụ nào nhập (DHL,EMS,Fedex..) vì công ty chúng tôi không đăng ký tờ khai này và cũng không biết thông tin gì về tờ khai (tờ khai này do phía dịch vụ CPN đăng ký) vì vậy họ còn nợ tiền lệ phí của tờ khai trên, bây giờ công ty muốn nộp lệ phí cho tờ khai này để ko phải treo nợ trên hệ thống hải quan nhưng kiểm tra mà ko biết phải nộp lệ phí vào đâu. Hiện nay trên hệ thống Tổng cục vẫn còn treo nợ lệ phí. Vậy nếu DN nộp lệ phí của tờ khai trên thì phải nộp theo tài khoản nào ? Kho bạc nào?? Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Phúc đáp trường hợp công ty nêu, sau khi tra cứu thông tin tờ khai 10076890660/H11 (08/03/2016) không còn nợ lệ phí hải quan.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *