Nội dung chương trình giao lưu trực tuyến về VNACCS/VCIS

Tiêu đề:Nội dung chương trình giao lưu trực tuyến về VNACCS/VCIS
Hỏi:Kính gửi QUý cơ quan Vừa qua, Cục Hải quan Tp HCM có tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp VNACCS/VCIS và có đăng nội dung những thắc mắc và trả lời từ QUý Chi cục. Nay tôi muốn tham khảo lại nội dung này thì tra cứu ở đâu?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung buổi giao lưu tại link http://giaoluu.haiquanhochiminh.com/reply
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *