Nợ thuế quá hạn

Tiêu đề:Nợ thuế quá hạn.
Hỏi:Ngày 17/09/2013 công ty chúng tôi có làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai 3940/NDT08 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư HCM. Theo quy định tại thời điểm làm thủ tục công ty phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước thông quan hàng hoá. Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế, đã nộp đầy đủ chứng từ nộp thuế, nộp đầy đủ lệ phí thủ tục hải quan theo quy định và đã được thông quan hàng hoá. Nhưng đến nay công ty tra cứu thông tin nợ thuế trên website: http://www.haiquanbinhphuoc.gov.vn/, công ty vẫn bị báo nợ thuế quá hạn. Công ty công thể khai hàng nhập khẩu có thuế qua hệ thống VINACCS. Công ty rất mong Quý chi cục sớm xem xét và giải quyết để Công ty khai được qua hệ thống VINACCS. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Kiểm tra tại chương trình kế toán tập trung lúc 9h ngày 16/06/2014 tại Đội Quản lý Thuế – Chi cục HQ QLH Đầu tư – Cục HQ TP. Hồ Chí Minh, Công ty không còn nợ thuế tại đơn vị (theo tra cứu tại giấy báo có ngày 30/09/2013).
Trường hợp nội dung nợ thuế Công ty nêu tại công văn đề nghị quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Bình Dương để được giải đáp cụ thể.
Trân trọng ./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *