NHỚT THẢI CÓ ĐƯỢC PHÉP NHẬP VÀO VIỆT NAM KHÔNG

Tiêu đề:NHỚT THẢI CÓ ĐƯỢC PHÉP NHẬP VÀO VIỆT NAM KHÔNG
Hỏi:Cục Hải Quan TPHCM cho tôi hỏi mình có được phép nhập nhớt thải từ MỸ về VIệt nam không. Nếu được thì mình liên hệ bộ phạn nào đẻ làm thủ tục nhập hàng NẾU ĐƯỢC MÌNH XIN CÁM ƠN VÀ HẬU TẠ !
Trả lời:Ngày 04/8/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu nhớt thải. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:

Căn cứ Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, thì: Mặt hàng nhớt thải không nằm trong danh mục kèm theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg nêu trên.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *