Nhập nhựa thông mã HS Code 13019090

Tiêu đề:Nhập nhựa thông mã HS Code 13019090
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu nhựa thông sơ chế, mã HS 13019090 từ Brazil. Xin hỏi Anh/chị : công ty em nhập mặt hàng này có cần giấy tờ đặc biệt gì để làm thủ tục Hải quan không ạ ?
Trả lời:Ngày 28/9/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc thủ tục nhập khẩu nhựa thông. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Mặt hàng nhựa thông không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, mặt hàng này thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *