Nhập máy nước mía cũ tự chế tạo về sữa chữa rồi xuất lại sang Mỹ

Tiêu đề:Nhập máy nước mía cũ tự chế tạo về sữa chữa rồi xuất lại sang Mỹ thủ tuc va thuế như thế nào
Hỏi:Chúng tôi là cơ sở cơ khí chuyên sản xuất máy nước mía. Năm ngoái co xuất đi mỹ 10 máy nước mía nhưng hiện tại máy này đang bi hư nên muốn nhập máy nước mía cũ về sữa chữa rồi xuất lại sang Mỹ thủ tuc va thuế nào ?
Trả lời:Ngày 19/12/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục tạm nhập máy sản xuất nước mía (hàng do công ty sản xuất xuất đi) nay nhập về để sửa chữa sau đó tái xuất. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1/ Hàng hoá của công ty để sửa chữa sau đó tái xuất:
– Căn cứ Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ như sau, Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu
– Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại bao gồm:
a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất;
b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;
c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam
d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.
2/ Hồ sơ, thủ tục hải quan:
Thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
3/ Chính sách thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất:
Hàng hóa tạm nhập, tái xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế, không phải nộp thuế theo quy định tại điều 16 luật thuế 107/2016/QH13
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *