Nhập khẩu

Tiêu đề:Nhập khẩu
Hỏi:Cho em hỏi Em có một khách hàng vốn 100% nước ngoài muốn nhập một chiếc xe hơi 4 chỗ đã qua sử dụng về Việt nam làm tài sản cố định. Vậy em cần những thủ tục để nhập về.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ‎ kiến như sau:
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:  “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”.
Xe ôtô nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục doanh nghiệp phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ đối với xe nhập khẩu.
Ngoài ra, đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương.
Nếu đủ điều kiện nhập khẩu thì hồ sơ, khai báo hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *