Nhập khẩu / Xuất Khẩu loại hình Dầu khí ( NKD02 / XKD02)

Tiêu đề:Nhập khẩu / Xuất Khẩu loại hình Dầu khí ( NKD02 / XKD02)
Hỏi:kính gửi : Cục HQ TP.HCM CTY Dầu khí có 3 câu hỏi cần hỏi về VNACCS/VCIS : 1. trước kia khai báo điện tử, thì nhập dầu khí và xuất dầu khí, chúng tôi truyền loại hình NKD02 va XKD02 . Vậy qua VNACCS / VCIS thì sẽ truyền theo loại hình nào ? 2. Trong 1 lô hàng, trước đây chúng tôi khai báo sẽ tách 1 TK miễn thuế, 1 tờ khai chịu thuế, vậy qua VNASCCS/ VCIS việc 2 TK chung Bill/INV/ hợp đồng sẽ thể hiện như thế nao ? 3. Hàng máy móc thiết bị, đồng bộ tháo rời, chỉ có 1 đơn giá máy móc thiết bị, đồng thời có bản kê chi kiết vật tư, phụ tùng đi kèm, trước đây sử dụng bảng kê chi tiết hướng dẫn thì hiện nay áp dụng trong phần mềm VNASCCS/VCIS ra sao ? Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại những văn bản sau :
– Về mã loại hình NKD02 và XKD02 khi chuyển qua khai VNACCS/VCIS được quy định tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan.
– Doanh nghiệp căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ tài chính để khai báo 2 tờ khai chung bill, INV, hợp đồng.
– Căn cứ Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 và Phụ lục 2 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ tài chính để khai báo cho lô hàng là máy móc thiết bị , đồng bộ tháo rời….
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *