Nhập khẩu xốp để sản xuất nón bảo hiểm

Tiêu đề:Nhập khẩu xốp để sản xuất nón bảo hiểm.
Hỏi:Kính Chào quý Hải Quan. Công ty em đang dự kiến nhập nguyên phần xốp bên trong nón bảo hiểm ( Chỉ có phần xốp bên trong nón bảo hiểm, Chưa có phần nhựa bên ngoài và chưa phải là nón bảo hiểm hoàn chỉnh) từ Trung Quốc về để sản xuất nón bảo hiểm bằng tre. Vậy cho e hỏi nếu mình nhập sản phẩm này về thì có phải xin giấy phép hay không? có phải kiểm định gì trước khi nhập? Mã HS code và thuế nhập khẩu là bao nhiêu %? Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:    
Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải dựa vào tính chất, thành phần cấu tạo,…của thực tế hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Doanh nghiệp có thể tham khảo:     
Mã số 6507.00.00(TS 25): Băng lót vành trong thân mũ, lớp lót, lớp bọc, cốt, khung, lưỡi trai và quai dùng để sản xuất mũ và các vật đội đầu khác.   
Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà DN nhập khẩu và áp dụng 06 quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính để xác định mã HS phù hợp với thực tế hàng hóa nhập.    Trong trường hợp cần thiết Doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể hoặc có thể tìm nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn ./.
          Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện,
Trân trọng./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *