Nhập khẩu xe phân khối lớn để trưng bày, thử nghiệm

Tiêu đề:Nhập khẩu xe phân khối lớn để trưng bày, thử nghiệm có cần đăng kiểm không?
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu 3 chiếc xe mô tô nguyên chiếc phân khối 125cc, 300cc và 400cc, phục vụ cho việc trưng bày, thử nghiệm; không tham gia giao thông đường bộ. Theo điểm b khoản 2 điều 1 thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải: Xe nhập khẩu phục vụ các mục đích khác, không để tham gia giao thông đường bộ không thuộc phạm vi điều chỉnh phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Vậy nên chúng tôi hiểu là 3 chiếc xe nêu trên không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết được là trong trường hợp này thì thủ tục kê khai phải thực hiện như thế nào và cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì. Kính mong Quý cơ quan hướng dẫn để chúng tôi kê khai theo đúng quy định hiện hành.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ GTVT thì mặt hàng nhập khẩu là mô tô nguyên chiếc như trình bày của quý Công ty : dùng để trưng bày, thử nghiệm, không tham gia lưu thông thì không thuộc đối tượng bị điều chỉnh bởi Thông tư trên.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *