Nhập khẩu xe nâng hàng

Tiêu đề:Nhập khẩu xe nâng hàng
Hỏi:Kính gửi Ban biên tập, Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu xe nâng hàng đã qua sử dụng từ Hà Lan( sản xuất năm 2005). Hàng sẽ lên tàu ngày 27/8/2014, thời gian dự kiến hàng đến Việt Nam là ngày 23/9/2014. Vậy theo thông tư 20/2014/TT-BKHCN thì hàng hóa của chúng tôi có thuộc danh mục điều chỉnh hay không? Mong nhận hướng dẫn của Ban biên tập
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 10/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 10/7/2014 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2014. Tuy nhiên,  tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 10/7/2014 có quy định: “Trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư này.”.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *