Nhập khẩu xe 4 chỗ từ Hàn Quốc

Tiêu đề:Nhập khẩu xe 4 chỗ từ Hàn Quốc
Hỏi:Em có một người em gái ở Hàn Quốc mới mua chiếc xe mới,chiếc đã xài rồi em gái muốn gửi về VIỆT NAM để gia đình sử dụng.Xin cho em hỏi gửi có được không? thủ tục có đơn giản không? mức thuế là bao nhiêu?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Ông (Bà) có thể làm thủ tục nhập khẩu chiếc xe ô tô trên theo loại hình nhập khẩu phi mậu dịch nếu đáp ứng điều kiện về chính sách nhập khẩu:
1/ Về chính sách nhập khẩu:
– Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2103 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
– Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;
– Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng và Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 của Bộ trường Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA.
2/ Về thủ tục nhập khẩu:
– Căn cứ theo quy định tại Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan,; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3/ Về hồ sơ hải quan:
– Căn cứ theo quy định tại Điều 71 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan,; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3/ Về thuế nhập khẩu:
– Căn cứ mức thuế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg.
Đề nghị Ông (Bà) nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông (Bà) được rõ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *